Integritetspolicy


Integritetspolicy


Vi anser att din personliga integritet är viktig. I denna policy förklarar vi hur insamlandet av din personliga information går till och hur den används i företaget. vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande dina personuppgifter och hur de behandlas. Kontaktuppgifter hittar du härVad en personuppgift är och vad behandling av personuppgifter innebär


Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.Personuppgiftsansvarig


För de behandlingar som sker inom Svensk Friskvård & Stresshanterings verksamhet är Annie Klingsdal personuppgiftsansvarig

(Banérgatan 54, 115 26 Stockholm)Vilka personuppgifter som samlas in och varför


Namn, adress och kontaktuppgifter behandlas för att kunna skicka ut fakturor, kallelser, påminnelse-meddelande, samt för att kunna svara på frågeställningar och skicka ut nyhetsbrev. Eventuellt personnummer/organisationsnummer kan även efterfrågas när fakturering gäller som betalmetod. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga


Det händer att dina personuppgifter delas med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel bokföringsföretaget Bokio. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.Så länge sparas dina personuppgifter


Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver dock med anledning av gällande lagstiftning till exempel sparas i minst sju år.Dina rättigheter som registrerad kund


Som registrerad kund har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätten att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.Kontakta oss vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas


Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kontakta Annie Klingsdal som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Du hittar samtliga kontaktuppgifter här
Ändringar i denna integritetspolicy kan komma att göras. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid här på webbplatsen.Copyright © 2020